Vad är mitt VAT-nummer (momsregistreringsnummer)?

Fyll i ditt organisationsnummer (personnummer om du har enskild firma)

Kontrollera köpares VAT-nummer (momsregistreringsnummer)

Om du ska sälja vara eller tjänst exkluderat moms till annat EU-land ska du kontrollera VAT-numret (momsregistreringsnumret) som köparen uppgivit.

Europakommissionens tjänst "Kontroll av momsregistreringsnummer"

Vad är VAT-nummer (momsregistreringsnummer)?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.

Hur är ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) uppbyggt?

Ett svenskt VAT-nummer består av landskoden SE följt av organisationsnumret eller personumret om det är en enskild firma utan bindestreck och avslutas med 01. Alltså "SE + XXXXXXXXXX + 01" till exempel SE543210123401.

Alla EU-länder har liknande format på sitt VAT-nummer men antalet tecken skiljer sig åt. Det är alltid inledande landskod på två bokstäver med ett visst antal efterföljande tecken som kan vara både siffror och bokstäver. Här finner du en lista över alla olika länders format.