Automatisk p-skiva - avdragsgill till företagsbilen?

En p-skiva som ställer in sig självt. Låter det för bra för att vara sant? Om du brukar parkera på ställen där man måste lägga fram en p-skiva är en automatisk p-skiva en investering som du aldrig kommer ångra.

Automatisk p-skiva sparar pengar

Det räcker med du inte kommer ihåg att lägga fram din manuella p-skiva 1-2 gånger med böter som följd för att inköpet av en automatisk p-skiva ska betala sig självt. Det är lätt att glömma och förutom den ekonomiska vinsten över tid är frustrationen av att se den gula lappen på vindrutan som bortblåst. Det finns en mängd olika automatiska p-skivor med olika funktioner. Men principen är ungefär densamma på alla. De känner av när bilen har stannat och ställer därefter in tiden till den tidpunkt som gynnar dig bäst framåt i tiden (man avrundar till närmaste hel- och halvtimme, så är reglerna). Vi tycker det är värt priset att betala lite extra för att få en som ställer om mellan sommar och vintertid och som har solcellsdrift så du aldrig behöver byta batteriet.

Är en automatisk p-skiva till tjänstebilen avdragsgill?

Vi tolkar reglerna som att en automatisk p-skiva är avdragsgill för ditt aktiebolag om bilen tillhör företaget. En automatisk p-skiva bör gå som tillbehör till bilen.

Denna artikel är avsedd som generell information och ersätter inte professionell rådgivning. Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Rådgör alltid med en revisor eller skatteexpert för specifika råd som gäller ditt företag.