Välja momsperiod som ensamföretagare

Skatteverket tillåter dig att välja momsperiod. Ska du som är ensamföretagare med eget aktiebolag välja år, kvartal eller månad?

Årsvis upp till en miljon

Du får bara välja att redovisa momsen årsvis om du har en omsättning upp till och med en miljon. Är det då självklart att man gör det valet om man kan? Nej tycker vi. En kvartalsvis momsredovisning tvingar dig att hålla koll på allt i bokföringen lite tätare vilket inte alls behöver vara dumt. Vi tycker att årsvis är det bästa valet endast för de med väldigt lite händelser i bokföringen.

Kvartalsvis momsperiod

De bolag som omsätter under 40 miljoner per år kan välja kvartalsvis moms. Det här är sannolikt det vanligaste och ofta den bästa balansen för dig som ensamföretagare som oftast omsätter långt ifrån 40 miljoner. Det tvingar dig att ha din bokföring och dina papper i ordning varje kvartal vilket är bra, men det blir samtidigt inte en överdriven administration varje månad.

Månadsmoms

Du kan även välja att ha månadsmoms. Även här är fördelen att du tvingas till ännu tätare avstämningar och redovisningar.

Missa inte att spara likviditet till moms

Tänk på oavsett vilken momsperiod du väljer att ha likvider på ditt företagskonto när momsen ska betalas. Särskilt om du har valt årsvis moms och har strax under miljonen i omsättning blir det en ganska stor klumpsumma pengar som ska in endast en gång om året till skatteverket.

Denna artikel är avsedd som generell information och ersätter inte professionell rådgivning. Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Rådgör alltid med en revisor eller skatteexpert för specifika råd som gäller ditt företag.